Кръводаряване

август 7, 2009

Кръвопреливане ІІ част

ІІІ СТЪПКА. ИСКАНЕ ЗА КРЪВНИ ПРОДУКТИ

Формата се казва „Искане за кръв, кръвни съставки и плазмени продукти”.
Попълва се в три екземпляра. Те са химизирани и в различни цветове, за улеснение. Най-отгоре са написани двата варианта на експедиция:
–         по спешност
–         планово
Оградете вярното. Ако кръвта се експедира по спешност, няма да се прави пълния набор от претрансфузионни тестове, а само бързия епруветъчен тест. Изследването за антитела ще се направи впоследствие.

Ако експедицията е планова, отбележете най-долу за кога е. Там има текст, който гласи: „Искането е за…….”. Напишете датата, на която искате да получите кръвните съставки. Ако искате да ги получите на същия ден, но по-късно, можете да напишете в колко часа трябва да стане това. Имайте предвид, че тестовете за съвместимост отнемат около час. Ако имате възможност да отложите плановото кръвопреливане за следващия ден, това е по-добрият вариант. Това дава възможност за планиране и на работата в имунохематологичната лаборатория. Защото изследванията отнемат час, независимо дали се  пускат за един или за десет пациенти.

След това трябва да напишете данните на пациента. Не се скъпете с информацията. Попълнете всички искани полета:

 1. Три имена
 2. ЕГН
 3. ИЗ №
 4. Диагноза
 5. Кръвна група и Rh фактор (с номер на фиша и дата)
 6. Направени изследвания, като минимум Hb, Ht, общ белтък
 7. Ние искаме и адрес на пациента. Ако вашият кръводарителен център няма такова изискване, не го пишете.

Ние изискваме адреса, защото такава информация е включена в регистъра на реципиентите на кръвни продукти. Тъй като няма отделна графа за адрес, нашите сестри го пишат най-отгоре на Искането или в празното място до стойностите на хемоглобина.

Всички тези данни са ни необходими по две причини:

 1. При перманентния недостиг на кръвни продукти, понякога се налага да преценяваме кой от пациентите има по-спешна нужда от кръвопреливане, кой може да изчака.
 2. Както вече споменах, ние водим регистър не само на всички кръводарители, но и на всички реципиенти на кръвни продукти. Това дава възможност да се проследи пътя на всяка единица от донора до реципиента.

Следва таблицата с исканите кръвни продукти. Изберете какво ви трябва, като имате предвид, че „Плазма без лабилни фактори” не се прелива и нямам никаква идея защо е включена в искането. А ако ще ви трябва обезлевкоцитен ЕК или ТК, най-добре звъннете предварително в кръводарителния център. Така ще могат тези продукти да се поръчат навреме и ще уточните кога ще си ги получите.

Напишете кръвната група и Rh фактора на кръвния продукт.
Нанесете исканото количество. Някои колеги предпочитат да напишат количеството на ЕК в милилитри, като обикновено числото е кратно на 3: 300мл, 600мл, 900мл. Вероятно изхождат от факта, че една единица ЕК е средно 300мл. По-добре напишете просто колко единици ви трябват: 1Е, 2Е, 3Е.
Подпишете се.

ІV СТЪПКА. САМОТО КРЪВОПРЕЛИВАНЕ

Сакът с кръвния продукт е вече при вас. Заедно с него трябва да са пристигнали още:
1. Третият екземпляр от Искането за кръвни продукти
2. Фиш с направените претрансфузионни тестове

Ето какво трябва да правите нататък:

 1. Сакът се темперира до телесна температура. В цивилизованите страни има специални термостатчета за тази цел. При нас няма и затова обикновено ЕК се топли от самия пациент или някой друг около него, а ПЗП – на водна баня.
 2. Огледайте добре получения ЕК: наличие на дефекти по сака, необичаен цвят, наличие на коагулуми или хемолиза. Вижте срока на годност.
 3. Прегледайте придружаващата сака документация: това същия сак ли е, който е описан в искането. Пише ли, че е съвместим? Открити ли са някакви антитела при изследването на реципиента?
 4. Ако не познавате пациента, идентифицирайте го по болничната документация. Проверете фиша с кръвната му група. Питайте го дали са му преливали кръв досега и имало ли е някакви проблеми.
 5. Пациентът трябва да подпише декларация за информирано съгласие за кръвопреливането. Тя също се прилага в ИЗ. Ако пациентът е неконтактен, декларацията трябва да бъде подписана от негов близък. Ако няма близки наоколо, а кръвопреливането е спешно, то е ясно – преливайте и стискайте палци да не сте попаднал на Свидетел на Йехова.
 6. Определете отново кръвната група на пациента и на кръвния продукт. Последното го болдвах, защото знам, че не се прави. Хубаво е, че ни имате доверие, но ако възникне проблем ще трябва да доказвате, че сте изпълнили всичко, както е по инструкция. А в процедурата има е задължителна проверка на кръвната група на единицата.
 7. Направете директна проба. Ако преливате ЕК, директната проба се прави с капка серум от пациента и съвсем мъничка капчица – колкото главичка на топлийка – еритроцити от сака. Ако преливате плазма – капка плазма и капка кръв от пациента. Разбъркайте и изчакайте около 3 минути. Отчетете и нанесете в документацията на болния. Ако твърде дълго оставите директната проба преди отчитането, тя засъхва и силно започва да наподобява положителна. В такъв случай просто капнете капка физиологичен разтвор, разбъркайте отново и отчетете.
 8. Започнете кръвопреливането с биологична проба: прелейте струйно около 40мл от ЕК, след което регулирайте до 10-15 капки в минута за около 5 минути. Наблюдавайте пациента. Ако всичко е наред, документирайте отрицателна биологична проба и си продължете кръвопреливането. Обичайната скорост на кръвопреливането при хронични анемични състояния е около 1мл/кг/час. При остра кръвозагуба може да се наложи и струйно кръвопреливане.
 9. По време на кръвопреливането през около 30 минути проверявайте състоянието на пациента: кръвно налягане, пулс, температура.
 10. Документирайте кръвопреливането. Попълнете Трансфузионен лист в два екземпляра. Единият изпратете обратно в кръводарителния център, а другият приложете в документацията на пациента.

А ако нещо се обърка?

Ще ми се да кажа, че ако сте изпълнили всичко както трябва, няма какво да се обърка. Но не е така. Кръвопреливането крие много рискове и може да има неблагоприятни последици, които дори няма как да се предвидят. Например: в сакчето може да са попаднали психрофилни бактерии, които да са се размножили по време на съхранението на еритроцитния концентрат и да предизвикат сепсис. Или: пациентът може да има антитела, образувани при предишни кръвопреливания или бременности, които да са с толкова нисък титър, че да не може да се открият при рутинните претрансфузионни тестове, но титърът им рязко да скочи след кръвопреливането (вторична имунна реакция). Или да се развие анафилактична реакция. Или (пази боже) реакция на присадка срещу хазяин – TA-GVHD (Transfusion associated graft versus host disease).

Изобщо има ужасно много видове посттрансфузионни реакции и те се систематизират по различни начини: имунни и неимунни, ранни и късни.

Най-често срещаната е фебрилната нехемолитична реакция. Тя се дефинира като повишение на телесната температура с поне 1°С по време на прилагането на кръвния продукт или до 1-2 часа след това.

Най-често се дължи на антилевкоцитни антитела у реципиента, които атакуват антигените върху левкоцитите, прелети заедно с еритроцитния концентрат. Такива реакции се срещат най-често при пациенти, които са били вече трансфузирани или имат предишни бременности. По принцип фебрилната реакция не е тежко усложнение, но фебрилитетът може да е симптом и на друго, доста по-тежко усложнение. Затова кръвопреливането се спира и се предприемат мерки, както при тежките реакции. Ако обаче става въпрос за пациент, който е многократно преливан и всеки път прави такива реакции, тогава не е необходимо кръвопреливането да се спира. Ако случаят е такъв, то най-добре искайте обезлевкоцитен ЕК за този пациент. И изобщо за политрансфузираните пациенти по-добре изисквайте обезлевкоцитен ЕК, за да избегнете фебрилните реакции.

Не забравяйте, че може причината за повишената температура да е и самото заболяване на пациента и само да съвпада по време с хемотрансфузията.

Лечението е с антипиретици.

По-нататък може да напиша по-подробно за възможните реакции и усложнения след кръвопреливане. Сега ще напиша само алгоритъма на действие при възникване на такава реакция:

І. Мерки за диагностицирането на реакцията
1. Спрете кръвопреливането
2. Проверете отново кръвната група на пациента от фиша, кръвната група на сака и срока на годност на кръвта
3. Изпратете кръвна проба на пациента, взета след кръвопреливането и сака с останалия кръвен продукт кръв в кръводарителния център, за анализ на следкръвопреливната реакция
4. Внимателно оценете състоянието на пациента.
5. При съмнение за хемолитичен инцидент от хетороложна кръв :
– уведомете началника на ОТХ
– уведомете началника на вашето отделение
– уведомете дежурния реаниматор (или началника на ОАРИЛ)

ІІ. Терапия на следкръвопреливна реакция:
1. Включете „бяла банка”
2. Осигурете централен венозен път и уретрален катетър
3. Започнете лечение на настъпилите усложнения:
– Urbason – 2-4мг/кг еднократно или фракционирано
– декстран или друг високомолекулен р-р;
– кислород, натриев бикарбонат 8,4% – според АКР
– при нужда ИБВ
– 2500Е Нераrin i.v.
– Тразилол – при хиперфибринолиза
– Инфузионна терапия съобразно ЦВН
– Допамин при хемодинамичен срив;
– Manitol, Furanthril
– Преценка на необходимостта от обменно кръвопреливане (от хемотрансфузиолог и реаниматор)

ІІІ. Контрол  на виталните индикации:
Реанимационен лист:
– пулс, температура, RR, ЕКГ-монитор
– урея, креатинин, трансаминази
– кръвна картина – еритроцити, левкоцити, тромбоцити
– време на кървене, на съсирване, коагулограма, ФДП
– урина – количество, относително тегло, белтък, хемоглобин
– АКР, К, Na

VI. Изследвания във връзка с инцидента:
1. Кръв за свободен хемоглобин в плазмата, билирубин – общ и директен
2. Урина за хемоглобин и билирубин
3. Кръв за метхемоглобин
4. Кръв за повторно изследване на кръвна група и други имунохематологични изследвания.

Реанимационното поведение се реализира в ОАРИЛ. При настъпила тежка посттрансфузионна реакция се уведомява зам. Директора по медицинските дейности, който решава свикването на ЛКК. Всички случаи на поссттрансфузионни инциденти се обсъждат от болничната комисия към МБАЛ.

Мисля, че вече знаете най-необходимото за кръвопреливането, така че грабвайте тест-серумите и успех!

Advertisements

Вашият коментар »

Все още няма коментари.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: